Programowanie obiektowe

Na czym polega hermetyzacja

Na czym polega hermetyzacja

Na pewno warto o tym powiedzieć, że hermetyzacja to inaczej enkapsulacja. Jest to jedno z założeń programowania obiektowego. To całe działanie polega na tym aby ukryć pewne dane składowe lub metody obiektów danej klasy w takim celu aby były one jedynie widoczne tylko tym metodom wewnętrznym wyznaczonej klasy lub tym wszystkim funkcjom zaprzyjaźnionym. Można powiedzieć, ze gdyby te wszystkie pola w wyznaczonej klasie istniały w sekcji prywatnej lub chronionej to w tym przypadku można oznaczać ten termin jako hermetyzacja pełna.

Dlaczego warto stosować te metody w odniesieniu do programowania obiektowego. Na pewno można wyróżnić trzy najważniejsze powody. Jako pierwszy należy zaliczać wyodrębnienie interfejsu, bardziej rzeczywiste oddanie rzeczywistości a trzeci i ostatni powód to z pewnością uodpornienie i wzmacnia model na wszystkie błędy. Warto się odnieść do tego pierwszego. Dlaczego hermetyzacja wzmacnia program i model na tworzone błędy. Przykład jest bardzo prosty i może to wszystko zilustrować, przede wszystkim polega na tym, że w błędny sposób może przypisać te wartości a dodatkowo umożliwić wykonanie tych czynności dodatkowych.

Czy hermetyzacja oddaję w realny sposób rzeczywistość. Oczywiście, że tak. Przy wykorzystaniu odpowiedniego kodu programu napisanego w Javie lub C# można się zapoznać z tym, że poszczególna operacja może się odpowiednio odwołać do ,,salda” jako element i to nie umożliwiło by oddanie rzeczywistości inkrementacji tej zmiennej.

Oprócz tego hermetyzacja może wyróżniać interfejs. W jaki sposób należy zrozumieć to pojęcie. Przede wszystkim po co należy to stosować. Głównie jest to za sprawą tego aby ukryć przed potencjalnym użytkownikiem sposób w jakim klasa wewnętrznie realizuje przeznaczone zadanie. Pola oraz te wszystkie metody znajdujące się w sekcji publicznej stanowić będą interfejs. Interface, który jest wyodrębniony daję duże możliwości użytkownikowi. Z tego powodu, każdy user ma gwarancję na to, że wykorzystując metodę jest bezpieczny i jest bardzo solidna gwarancja do tego, że nie dojdzie do przykrej sytuacji oznaczającej zniszczenie klasy(przykładowo uwolnienie elementu w pamięci pod wewnętrznym wskaźnikiem poszczególnej klasy). Wszystkie te metody związane z interfejsem są tak w zasadzie 100% bezpieczne. Przy ich wykorzystaniu nie można doprowadzać do niewłaściwego działania stanu klasy.

W niektórych językach programowanie nie ma możliwości na enkapsulację(python oraz C). Z tego powodu można zastosować wyznaczenie interface poprzez zmianę nazewnictwa. Z tego powodu można wykorzystać specjalny przedrostek nazwy, który rozpoczynać się będzie od podkreślania.

Takie informację to w dużej mierze przedstawienie tego, że hermetyzacja może ułatwiać pracę każdemu programiście. Jednak aby przystąpić do implementacji tej metody trzeba przede wszystkim nauczyć się podstawowych metod w strukturalnych językach programowania. Na samym początku należy zrozumieć samą wizję algorytmów i struktur danych. Dopiero później można przechodzić do bardziej skomplikowanych metod.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz