Programowanie obiektowe

Na czym polega abstrakcja

Na czym polega abstrakcja

Każdy kto programował obiektowo na pewno miał już styczność w swoim kodzie programu z pojęciem abstrakcja. Jednak tak właściwie nie wszyscy wiedzą na czym dokładnie polega ten termin oraz tym czym on się może charakteryzować. Abstrakcja w programowaniu to pewnego rodzaju wyjaśnienie rozpatrywanego problemu, ma one za zadanie ograniczenie całego zakresu cech manipulowanych obiektów do tego aby je sprowadzić jedynie do kluczowych właściwości algorytmu z jednoczesnym zachowaniem do implementacji. Każdy programista może spojrzeć na to z tego strony, że abstrakcja to w pewnym stopniu odmiana formalizmu matematycznego. W jakim celu należy odwoływać się do tego pojęcia. W zasadzie abstrakcja ma dwa główne założenia, przede wszystkim to ułatwienie wykonania problemu a drugi to powiększenie jego ogólności.

Należy o tym wspomnieć, że języki programowania a w bardzo dużej mierze te obiektowe w swojej ofercie mogą mieć idealne narzędzia do tego aby móc stworzyć pewne typu jako abstrakcja. Tego terminu nie należy jednak w żaden sposób przytaczać co do jakiegoś jednego języka programowania. Abstrakcja to inaczej mówiąc uogólnienie danego dylematu, który ma za zadanie wyeliminowanie najważniejszych jego aspektów.

Można zawrzeć tutaj przykład, który będzie dotyczył przetwarzania różnych zbiorów obiektów. Wszystko mają jedną cechę, która ich łączy. Z pewnością w niektórych sytuacjach warto je używać jako listę o tych operacjach, pierwszy, następny oraz ostatni. Bardzo często traktować je można jak predykt czy ostatni.

Na przykładzie mało skomplikowanej pętli for można zaobserwować funkcjonalność jako abstrakcja. Następuję tutaj całkowite pominięcie charakterystycznej cechy przetwarzanych kolekcji obiektów, z dużą pomyślnością for może obsłużyć każdą z nich ale pod jedynym warunkiem, dany typ zaimplementuję odpowiedni zbiór operacji.

Pojęcie abstrakcja często zostaje używany w technologiach informacyjnych jako oznaczenie pokrewnej, jednak nie tej samej tożsamej techniki ukrywania implementacji z tym samym interfejsem, który w bardzo wielu przypadkach korzystać może z wielu różnych bibliotek do tego aby osiągnąć pożądaną funkcjonalność. W nawiązaniu do tego terminu warto powiedzieć o abstrakcji bazy danych, myśląc w bardzo dużej mierze o kodzie, który implementuję interfejs bazy danych do jednakowej postaci oczekiwanej przez program.

Obecnie i w praktyce bardzo duża liczba popularnych bibliotek (chodzi głównie o te standardowe) a także te, które ułatwiają pisanie przenośnych programów do wszystkich bibliotek użytecznych abstrakcji, zarówno w odniesieniu do tego pierwszego a także ostatniego słowa.

Abstrakcja w żaden sposób nie może się odnosić do programowania strukturalnego. Z tego właśnie powodu cały ten termin odnosić się będzie jedynie do programowania obiektowego. Aby tak właściwie móc do niego przejść należy przede wszystkim zapoznać się z tymi podstawowymi operacjami na danych tj. kolejka i stos. To są elementarne materiały.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz