Programowanie obiektowe

Klasyczny model ISO/OSI

Klasyczny model ISO/OSI

W sieciach komputerowych należy wyróżniać dwa modele. Jeden to TCP/IP a drugi to ISO/OSI.

Na czym polega model ISO/OSI a także na czym on polega? Przede wszystkim warto uświadomić sobie to, że on został dopracowany do tego aby przedstawiać wymianę wszystkich informacji pomiędzy połączonymi w sieć komputerów różnego typu. To wszystko składa się z bardzo klasycznych 7warstw. W porównaniu do TCP/IP należy powiedzieć o tym, że jest ich o 3 więcej.

Rozpoczynając od dołu należy powiedzieć o warstwie fizycznej. W tym przypadku polega ona na określaniu elektrycznych, mechanicznych schematów aktywowania, dezaktywacji fizycznego łączenia między urządzeniami w sieci. Za co odpowiada ta warstwa? Należy powiedzieć o tym, że ona definiuję odpowiedzialność elementarnych danych(bitów) przy wykorzystaniu sygnałów elektrycznych, radiowych albo w ostateczności optycznych.

Jeśli chodzi o warstwę łącza danych należy tutaj powiedzieć, że to ona gwarantować będzie przesyłkę danych, która odbywać się będzie po fizycznym medium transmisyjnym. Jakie zadanie należy przypisać do tej warstwy? Przede wszystkim warto tutaj dodać adresowanie fizyczne, dostępność w łączu a dodatkowo informację o różnego rodzaju błędach.

Trzecią warstwą idąc od dołu należy wymieniać jako gwarancję łączności a także dobranie najlepszych tras specyficznym dla dwóch hostów, które znajdują się w różnych sieciach. Najbardziej elementarne zadania w tej sieci to z pewnością adresowanie logiczne a także dobór najbardziej optymalnych tras dla wszystkich znajdujących się tutaj pakietów.

Warstwa transportu to właśnie ona zapewniać będzie najbardziej skuteczne połączenie a także przesył danych odbywających się pomiędzy dwoma hostami. Aby wszystko szło w jak najlepszym stylu należy powiedzieć o tym, że tutaj są wykrywane i usuwane błędy i kontrola polega na nieustannym przepływie informacji.

Kolejna warstwą, której nie można pominąć dotyczy sesji. Za co jest odpowiedzialna? Przede wszystkim to ona odpowiada za zarządzanie a także zamykanie sesji, która odbywa się pomiędzy dwoma hostami, które się ze sobą łączą.

Warstwa prezentacji to właśnie ona zapewnia skuteczną reprezentację a także interpretację wszystkich danych. Wszystkie przesłane informację będą odpowiednio odbierane przez system, który jest za to odpowiedzialny.

Jeśli chodzi o ostatnią już warstwę w modelu ISO/OSI należy dowiedzieć się o tym, że to właśnie tutaj dochodzi do świadczenia usług sieciowych dla wszystkich programów użytkowych(sprawa ta dotyczy wyszukiwarek czy programów pocztowych).

Wracając do modelu TCP/IP należy powiedzieć o innych warstwach, które tutaj występują. Do najbardziej klasycznych należy zaliczać, warstwę dostępu do sieci. Za co ona jest odpowiedzialna? Przede wszystkim to ona będzie w sposób konkretny decydować za procedury transmisji danych w istniejącej sieci a dodatkowo do medium transmisyjnego. O którym dokładnie jest mowa? Przede wszystkim dotyczyć to będzie Ethernetu lub Token Ringa.

Warstwa Internetu to druga warstwa, która odpowiadać będzie za wszystkie adresowanie logiczne a także transmisję danych oraz za segregowanie pakietów i zbieranie ją w jedną całość.

W przypadku trzeciej warstwy transportowej należy powiedzieć o tym, że to właśnie ona będzie odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju dostarczanie danych, kontrolowanie występujących błędów a także zweryfikowanie kolejności segmentów.

Na samym końcu należy powiedzieć o warstwie aplikacji. W tym przypadku polega na realizacji powyższych trzech warstw z wykonywaniem tych wszystkich zadań.

Pomimo tego, że te dwa modele różnią się liczbą warstw to i tak należy przyznać to iż one odpowiadać będą za podobne zadania. Warto dojrzeć odpowiednich podobieństw dostosowując się bezpośrednio do tego rodzaju modelu. Opracowane w innych latach na pewno będą gwarantować dużą stabilność w kolejnych latach. Aby bardziej zrozumieć tego rodzaju warstwy należy z pewnością odszukać bardziej precyzyjnych informacji w sieci Internet a chodzi tutaj o przedstawienie tego na jakimś graficznym modelu lub po prostu filmiku w sieci Internet.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz