Programowanie obiektowe

O medium transmisyjnym słów kilka

O medium transmisyjnym słów kilka

Z pewnością każda osoba na co dzień korzysta z Internetu. Na pewno wszyscy mieli już styczność z pojęciem jakim jest sieć komputerowa. Jednak co oznacza ten skrót w praktyce? Przede wszystkim należy powiedzieć o tym, że sieć komputerową należy określać jako grupę wszystkich połączonych ze sobą terminali, serwerów, faksów i komputerów przy wykorzystaniu mediów transmisyjnych. Dzięki czemu taka komunikacja będzie możliwa? Przede wszystkim odpowiedzialność za to należy przypisywać do specjalnie wyznaczonych protokołów.

Co należy powiedzieć o możliwościach jakie charakteryzuję sieci komputerowe? Przede wszystkim należy tutaj przypisać informację jaką jest udostępnianie danych, oprogramowania a także sprzętu. Jeśli chodzi o to pierwsze to warto określać to jako informację, że na serwerach bazodanowych istniejących w sieci z pewien sposób można trwale udostępniać wiadomości wszystkim użytkownikom obecnym w sieci. W przypadku sprzętu i oprogramowania warto powiedzieć o tym, że chodzi tutaj o rozpowszechnianie użytkownikom przykładowo skanera, plotera, drukarki itp., który został odpowiednio dołączony do sieci a także różnego rodzaju oprogramowanie(bazy danych, specjalistyczne aplikacje).

W przypadku scentralizowania administracji warto zaznaczyć to, że w przypadku jednego komputera można bezproblemowo zarządzać a także administrować urządzeniami tymi, które są połączone w sieci.

Mając wiedzę na ten temat można się w bliższym stopniu dowiedzieć na temat dużej mocy sieci komputerowej jako bardzo dużego medium transmisyjnego.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz