Programowanie obiektowe

Klasy i programowanie

Klasy i programowanie

Używając w swoim kodzie programu obiektowości nie sposób przytoczyć przykład dziedziczenia. Na czym właściwie polega ten mechanizm. To w dużej mierze współdzielenie funkcjonalności pomiędzy poszczególnymi klasami. Na samym początku trzeba przytoczyć teoretycznych zagadnień, które w dużej mierze dotyczyć się będą tego, że klasa może dziedziczyć po tej samej klasie i to właśnie będzie powodować to iż oprócz swoich własnych atrybutów pobiera wszystkie je także z klasy po której będzie dziedziczyć. Jakie są inne określenie tej metody. Jako dziedziczenie tą klasę można również nazywać jako pochodną. Jeśli chodzi o tą po której następuję główne dziedziczenie można przytaczać nazwę klasy bazowej. Co umożliwia nam taka jedna. Przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że jedna z tej jednej klasy bazowej można otrzymać dowolną liczbę klas pochodnych.

Należy powiedzieć, że w językach programowania z prototypowaniem (Java Script) nie można się spotkać z terminem klasy. Z tego powodu dziedziczenie może zachodzić jedynie między poszczególnymi obiektami. Jak należy tak właściwie określać hierarchię klas. Przede wszystkim są to zależności pomiędzy klasami bazowymi a tymi pochodnymi je tworzącymi. Na czym polega dziedziczenie w tym przypadku. Klasy pochodne wysoce uzyskują bezwzględnie każdą metodę a także atrybuty wszystkich swoich klas bazowych a także można dodawać nowe. Można powiedzieć także, że dopuszczalne jest to aby w odpowiedni sposób nadpisywać istniejące metody z właściwym określeniem na poszczególne języki programowania.

Bardzo duża liczba języków programowania pozwala na to aby w końcu deklarować klasy jako abstrakcyjne. Właśnie z tego powodu nie można projektować klasy abstrakcyjnej ale w tym przypadku warto po takiej klasie dziedziczyć. Klasa abstrakcyjna w bardzo wielu przypadkach może składać się z metod bezpośrednio czysto wirtualnych, które w wielu względach muszą być zaimplementowane jako klasy pochodne.

Po krótkim wstępie dotyczącym klas należy zapoznać się z informacją na temat tego jakie rodzaje dziedziczenia są dostępne dla każdego programisty. W programowaniu obiektowym można wymienić je jako pojedyncze a także wielokrotne. Jeśli chodzi o to pierwsze to takie dziedziczenie polega na tym, jeśli klasa pochodna pobiera informację z tej samej jednej klasy bazowej. W przypadku do tego drugiego sprawa jest nieco inna. Dziedziczenie wielokrotne polega na tym aby ponownie pobierać wielokrotnie klasy bazowe. W jakich językach programowania ono występuję. Przede wszystkim należy powiedzieć, że dziedziczenie wielokrotne obsługiwane jest w językach takich jak C++, Common Lisp lub Perl. To właśnie taki sposób może zwiększać funkcjonalność ponownego wykorzystania kodu programisty. Jednak ten sposób może mieć także swoje wady. W dużej mierze one mogą polegać na tym, że mogą pojawiać się trudności implementacyjne, kłopoty z odpowiednim zastosowaniem łańcuchowym (spowodowany wywołaniem konstruktorów) a także z nieprecyzyjnością semantyczną.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz