Programowanie obiektowe

Jak należy wyróżniać prototypy

Jak należy wyróżniać prototypy

W programowaniu obiektowym można wyróżniać dwa najważniejsze podtypy. Do pierwszego z pewnością należy wyróżnić takie, które oparte jest na tych typach a jeśli chodzi o te drugie to tutaj warto przytoczyć te w których najważniejszą rolę odgrywają prototypy. Wracając jednak do tego pierwszego warto powiedzieć po tym, że już na samym początku można określać definicję klasy a mówiąc bardziej ogólniej wszystkie typy zmiennych, a kolejno stworzone obiekty czyli te elementy poszczególnych typów. Jeśli chodzi o ten drugi typ o programowanie oparte o prototypy to tak właściwie należy wyróżniać podejście w którym brak jest terminu klasy. Aby utworzyć nowy obiekt to tak właściwie należy się wesprzeć zaimplementowanym już obiektem. W bardzo wielu przypadkach można to określać jako prototypy. To właśnie po nich można dziedziczyć pola a także metody.

Czym tak właściwie są prototypy. Jest to w pewnym rodzaju konstrukcyjny wzorzec projektowy. Ma on na celu w bardzo dużej mierze utworzenie obiektu danej klasy bądź element z wykorzystaniem odpowiedniego obiektu(egzemplarza), który w wielu przypadkach określać można jako prototypy. Jakie najważniejsze zadanie przypadać będzie na ten wzorzec. Przede wszystkim to uodrębnienie systemu od tego w jaki sposób tworzone są tam produkty.

Jakie najważniejsze zastosowanie przypada na prototypy. Przede wszystkim wyżej wspomniany wzorzec można stosować w przypadku kiedy nie mamy zamiaru stworzenia w aplikacji nowych podklas obiektu. Również można powiedzieć, że ten warto go stosować w czasie stosowania klas specyfikowanych w trakcie działania danego programu. Jeśli chodzi o szczegóły implementacyjne to tak właściwie wzorzec prototypu można określać jako rodzaj obiektów za którego pomocą można stworzyć prototyp instancji. Te wszystkie elementy produktów w bardzo wielu względach można tworzyć przy zastosowaniu nowych produktów przed pełnym procesem produkcji. Prototypy, które należy określać jako bierne można mówić kiedy nie biorą one udziału w procesie kopiowania samego siebie.

Jeszcze warto przytoczyć jedną definicję prototypu, to tak właściwie struktura oprogramowania, która ma za zadanie poinformować kompilator albo interpreter języka programowania o wyjątkowych możliwościach podprogramu(procedura, metoda) lub klasy. Prototypy to tak właściwie deklaracja oddzielona informacją od definicji w postaci samodzielnego nagłówka podprogramu. Można go także oznaczać jako funkcję. Ona w zasadzie nie posiada działa a tylko krótką notkę na temat tego aby poinformować kompilator o postaci parametrów a także o wartości, która jest zwracana. Należy dodać, że w wielu przypadkach co się zdarzać może w językach obiektowych prototyp to także obiekt, który w sposób niezupełny umożliwia dostęp do swoich właściwości innych egzeplarzom(obiektom). Warto zaznaczyć, że w JavaScript jest utworzony za pomocą powstającej instancji wybranej klasy. Kiedy ,,user” zamierza odczytać właściwość(nieobecną w danej instancji) tak właściwie wyszykuję ją w wyżej wymienionym prototypie.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz