Aplikacje

Profesjonalne projektowanie aplikacji

Profesjonalne projektowanie aplikacji

Proces projektowania aplikacji jest za każdym razem bardzo złożony I wymagający. Na samym jego początku stawiane są bezpośrednie i pośrednie cele, jakie mają zostać za jego pomocą osiągnięte. Co do zasady, zawsze podstawowymi celi jest projektowanie aplikacji, która umożliwi sprostanie wymaganiom użytkownika, zaspokoi jego potrzeby i, co istotne, zmieści się w planowanym budżecie. Partykularne cele oczywiście bywają różnorodne – w zależności od tego, dla kogo ma powstać dany projekt i jakie ma być jego konkretne zastosowanie.

Przystępując do działania, jakim jest projektowanie aplikacji, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi zasobami dysponujemy. Co do zasady dzielimy te zasoby na:

– użytkowników procesu (są to zarówno sam odbiorca projektu (użytkownik), jak i osoby wchodzące w skład zespołu projektowego – programiści, kierownik projektu i testerzy)

– zasoby materialne (Zarówno sprzęt jak i specjalistyczne oprogramowanie dla tego sprzętu)

– zasoby informacyjne (z jednej strony know-how samego zespołu projektowego, zaś z drugiej – informacje o wymaganiach samego użytkownika końcowego)

– narzędzia, metody i techniki (m.in. narzędzia do automatyzacji testów czy metodyka pracy).

Sam proces, podczas którego następuje projektowanie aplikacji, przebiega następująco:

  1. powołanie kierownika zespołu projektowego – projektowanie aplikacji wymaga skompletowania zespołu ludzi, którzy pod przewodnictwem będą w stanie stworzyć produkt, który zostanie oddany klientowi, jako efekt finalny prac
  2. analiza potrzeb klienta, przeprowadzona przez kierownika projektu – to długotrwały i bardzo ważny etap, bez którego niemożliwe jest rozpoczęcie prac – na tym etapie dowiadujemy się, jakie są oczekiwania klienta i jaka jest jego wizja naszej pracy
  3. budowa modelu aplikacji – projektowanie aplikacji nie może odbyć się bez tworzenia odpowiednich modeli: funkcjonalnego i logicznego
  4. budowa struktury fizycznej aplikacji – na tym etapie definiowane są poszczególne elementy oprogramowania (software), procedury, funkcje, metody i bloki oraz interakcje między nimi
  5. praca nad poszczególnymi etapami projektu – wraz ze związanymi z nimi spotkaniami projektowymi – w zespole i z klientem
  6. testowanie stworzonego rozwiązania – projektowanie aplikacji bez testów jest z góry skazane na niepowodzenie: zawsze wkradną się błędy, a testy pozwalają je wykryć i wyeliminować
  7. przekazanie projektu – to etap, na którym klient otrzymuje zamówiony produkt – oczywiście bardzo często podczas tego etapu pojawiają się poprawki, które należy nanieść na wytworzoną aplikację
  8. wdrożenie projektu – ostatni, końcowy etap, podczas którego w równej mirze zaangażowany jest sam zespół produkcyjny jak i klient – musi on dobrze poznać produkt, z którym będzie od teraz samodzielnie pracował

Warto jest powierzyć proces wytwarzanie aplikacji profesjonalnej firmie –jest to gwarantem jakości takiego produktu – na ma, jako zamawiającym daje pewność, że w razie potrzeby pomocą służyć nam będą osoby, które daną aplikację tworzyły od zera.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz