Programowanie obiektowe

Podstawowa budowa komputera – bazowa z czego się składa

Podstawowa budowa komputera – bazowa z czego się składa

Z pewnością nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego z jakich części składa się ich komputer. W wielu przypadkach należy powiedzieć o tym, że tak naprawdę istnieją lista bazowych elementów, które tak naprawdę składają się pamięci stałej, bloku sterowania, mikroprocesora, interfejsu sterującego, pamięci o swobodnym dostępie a także urządzeń wejścia/wyjścia.

Czym jest pamięć stała i jakie ma nawiązanie w całości do bazowej? Można tutaj odnaleźć komponenty, które są niezmienne i dotyczy to oprogramowania systemu informatycznego, które odbywa się w czasie przerw działania komputera. Jaka jest pamięć takiego komputera? Bardzo mały obszar i rozmiar, który ma za zadanie być przechowane do poszczególnych fragmentów systemu operacyjnego. Stan się jej nie zmienia w całym cyklu eksploatacji, kiedy zostanie w sposób inny zainstalowana to może następować zmiana. Klasyczna nazwa to ROM a chodzi tutaj o rozwinięcie skrótu Read Only Memory.

Jeśli chodzi o mikroprocesor to tak naprawdę warto go określać jako układ scalony, który będzie się składał z wielu milinów elementów, które są półprzewodnikowe. To jedno z bardziej elementarnych urządzeń, które ma za zadanie sterować komputerem. Jakie jest jego przeznaczenie? Przede wszystkim dotyczyć to będzie różnego rodzaju arytmetycznych operacji logicznych odpowiedzialnych za przetwarzanie.

Pamięć, która posiada swobodny dostęp ma kluczowe zadanie, które odpowiadać będzie za przechowywanie danych a także programów sterujących, które są odpowiedzialne w najważniejszej chwili przez jednostkę komputera. Jeśli chodzi o pamięć to tutaj następować może bardzo duża ilość zapisów a także odczytów różnego rodzaju informacji. Jeśli nastąpi nagłe wyłączenie zasilania to pamięć będzie w jednym momencie związana ze skasowaniem informacji. Jeśli chodzi o nazwę pamięci to warto powiedzieć, że dostęp następuję bardzo szybko. Określenie jej jest skrótem RAM a dokładniej jako Random Access Memory.

W przypadku urządzeń wejścia-wyjścia warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę dotyczy to konstrukcji elektromechanicznych, które posiadają na swoim wyposażeniu sterowanie mikroprocesorowe. Jakie jest ich przeznaczenie? Przedstawienie użytkownikowi końcowemu ostatecznych informacji w komputerze a także przyjęcie informacji od użytkownika a także doprowadzenia ich do komputera(najogólniej mówiąc jest to myszka, drukarka, skaner).

Sterujący interfejs to specyficzny procesor mający za zadanie rozporządzać urządzeniami wejścia oraz wyjścia. Konstrukcje obecnych komputerów cechować się będą oznaczeniem dla procesora ról do swobodnych kalkulacji. Wynik, który się otrzyma bezpośrednio zostaję nadany do interfejsu sterującego, gdzie następować będzie ich przetwarzanie.

Ostatni element o którym warto powiedzieć w przypadku bazowego komputera jest fakt, że tutaj należy zaliczać blok sterowania. W tym momencie najważniejsze zadanie to stworzenie impulsów synchronizujących pracę całości komputera. To właśnie przez to rozpoczynanie a także koniec przetwarzania poszczególnych bloków komputera może polegać na synchronizacji. To co można odnaleźć na tym bloku to także sekwencja działań elementarnych, które wykonywane są przez pozostałe bloki komputera.

To właśnie z tych wszystkich elementów zbudowana jest jednostka komputera. Poznając bliżej jej architekturę można z pewnością dowiedzieć się o kluczowych zasadach, które następują bezpośrednio w przetworzeniu jakiegoś obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym, który ma za zadanie przetworzenie jakiegoś dokumentu.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz